« Ga terug   Print

Manager Gegevensbeheer

2019-06-14 Gemeente Amsterdam | Amsterdam | WO | Fulltime | Sluit 2019-08-13

Je geeft leiding aan de afdeling Gegevensbeheer en bent lid van het MT.

Het organisatieonderdeel Basisinformatie zoekt een nieuwe manager die leiding gaat geven aan het team van de afdeling Gegevensbeheer en daarbij de doorontwikkeling van de afdeling, binnen de gestelde missie en de opdracht van Basisinformatie in het algemeen, verder vormgeeft.

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Manager Gegevensbeheer

36 uur

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan de afdeling Gegevensbeheer en bent lid van het MT. Als manager ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de afdeling, in samenhang met de andere afdelingen van Basisinformatie en gekoppeld aan de missie van de organisatie binnen de gemeentelijke en tevens landelijke context waar nodig. Daarbij toon je visie en speel je actief in op ontwikkelingen op organisatorisch, juridisch en bestuurlijk vlak.

Je geeft dagelijks leiding aan een afdeling van rond de 36 professionals, opgedeeld in twee units BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisbeheer Grootschalige Topografie). Met betrekking tot het inwinnen van gegevens zorgt de Manager Gegevensbeheer voor lean-ingerichte werkprocessen via efficiënte ketens en in samenspraak met de betrokken stakeholders. Dit rendeert in een hogere datakwaliteit en zorgt ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gehaald.

Concreet zijn jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Het realiseren van de doelstelling ‘verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de inwinningsprocessen voor o.a. BAG, BGT en Wkpb’;
 • Het stimuleren van de medewerkers in de ontwikkeling van hun vakkennis en competenties met als doel het beste uit zichzelf te halen, hen in hun kracht te zetten en te laten excelleren;
 • Je bent het voorbeeld in het laten zien wat het betekent om de opgave centraal te zetten, van daaruit te bepalen wat nodig is en hoe dat waar te maken (middelen, tijd en kwaliteit en resultaatgerichtheid);
 • Je zet in op innovatie van procedures en methodes ten behoeve van gegevensinwinning en –beheer en werkt in het kader van Moderne Overheid aan een optimale digitale transitie binnen de gemeentelijke organisatie in brede zin;
 • Het onderhouden van contacten met ketenpartners (in- en extern) over de wijze waarop gegevens worden aangeleverd;
 • Overleg op stelselniveau met partijen als het Kadaster, ministeries, VNG, Dataland, collega-gemeenten en landelijke adviesorganen;
 • De afstemming met leveranciers van de gebruikte softwaresystemen;
 • Regie op klachten en bezwaren die betrekking hebben op het registratieproces;
 • Het leveren van een inspirerende en effectieve bijdrage aan het MT en de daaruit voortvloeiende organisatie brede dossiers:
 • Als integraal manager verantwoordelijk voor Personeelszaken, Finance, Inkoop en ICT etc., daarbij ondersteund door de betreffende vakgebieden.

Wij vragen

 • Een wo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie, zowel binnen de overheids- als de profitsector;
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke processen en besluitvormingsprocedures;
 • Kennis en ervaring met de basisregistraties zoals BAG en BGT is een pre;
 • Ervaring met het innovatief inzetten van digitale toepassingen voor gegevensbeheer en –verwerking;
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van nieuwe werkwijzen en methodieken;
 • Ervaring met een veranderende organisatie en aantoonbare changemanagementvaardigheden;
 • Kennis van lokale en landelijke wetgeving omtrent het vakgebied is een pre.

Competenties
Je hebt het vermogen om anderen te bewegen tot het aanbrengen van verbeteringen in het werk. Je bent een inspirerende en verbindende persoonlijkheid die mensen met zich mee weet te krijgen op inhoud en tevens vorm. Daarnaast een bruggenbouwer: je bouwt en onderhoudt een netwerk van stakeholders. Tot slot ben je huis in het werken met Lean methode en andere optimalisatie methodieken: de manager is de ‘owner’ van de lean innovatie en gelooft daar zelf in.

Vereiste specifieke competenties, houding en vaardigheden:

 • Groepsgericht leiderschap;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Analytisch vermogen;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Visie

Wij bieden
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week. De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget (17,05% van jouw jaarsalaris). Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
De Amsterdamse gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren.

Het cluster Dienstverlening en Informatie heeft de vraag van de stad van vandaag én morgen voorop staan. Het cluster levert o.a. excellente dienstverlening aan burgers bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Amsterdam, voorziet in overzicht, kennis en integrale duiding van informatie. Het cluster Dienstverlening en Informatie bestaat uit tien onderdelen waarvan Basisinformatie er een is.

Het organisatieonderdeel Basisinformatie
Basisinformatie beheert en verstrekt voor de stad Amsterdam de basis- en kernregistraties. Daarmee wordt de stad voorzien van gegevens, van onder meer personen, bedrijven, adressen, gebouwen en topografie, die nodig zijn bij de uitvoering van meer dan 90% van de gemeentelijke taken.

Basisinformatie heeft als stelselbeheerder van de Gemeente Amsterdam een forse opgave om een excellente beheerder van basis- en kernregistraties te worden: zorgen dat de gegevens kloppen, volledig en actueel zijn en dat de afnemers daar maximaal rendement uit kunnen halen. Dat stelt eisen aan inwinning, beheer en toegankelijkheid. De focus ligt nog meer dan voorheen op het behalen van resultaten en de samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.

Basisinformatie richt zich op de volgende onderdelen en uitdagingen:

 • efficiëntere inwinning van gegevens voor basis- en kernregistraties;
 • het verhogen van de kwaliteit van de gegevens;
 • het verhogen van het rendement uit het gebruik van data uit basis- en kernregistraties;
 • het efficiënter en laagdrempelig beschikbaar stellen en ontsluiten van de gegevens van één centraal punt. Binnen directie Basisinformatie neemt de afdeling Gegevensbeheer een positie in van bronhouder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wet wijst een bronhouder aan, die verantwoordelijk is voor de inwinning (bijhouden) en kwaliteit van de gegevens.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 20 juni 2019 via onze​sollicitatiepagina onder vermelding van Manager Gegevensbeheer- 19060084.

Vragen over deze vacature
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Dhr.Philip Mouwes, tel: 06 26 018 352 of per mail: p.mouwes@amsterdam.nl

De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie en een met de adviescommissie. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Solliciteer op deze functie
Measure Pixel