« Ga terug   Print

Ervaren Concerncontroller

Christelijke Onderwijs Groep | Ede | HBO | Fulltime | Sluit 2017-11-18

Aardoom & de Jong is voor de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) op zoek naar een onafhankelijk, kritische concerncontroller die het een uitdaging vindt bij te dragen aan de verdere systematische ontwikkeling van de COG.
Je positionering en bijdrage aan het bestuurlijke proces van Planning & Control:
De Concerncontroller is rechtstreeks onder het College van Bestuur gepositioneerd. COG heeft een 2-hoofdig collegiaal bestuur. Dit impliceert dat je nadrukkelijk oog moet hebben voor onderlinge verhoudingen in relatie tot de kwaliteit van besluitvorming. De Concerncontroller is een 'critical friend' in het proces van beleidsontwikkeling en besluitvorming op het niveau van het College van Bestuur, en:
 • architect als het gaat om het uitlijnen en doen laten functioneren van het besluitvormingsproces, in nauwe samenwerking met het College van Bestuur;
 • beoordelaar van stukken welke ter besluitvorming worden aangeboden aan het College van Bestuur. Adviseur met betrekking tot strategische doelen en bestuurlijke dossiers en het hiertoe verzamelen en analyseren van relevante gegevens. Opstellen van tussentijdse adviezen, rapportages, notities, analyses en uitvoeren van specifieke onderzoeken;
 • de uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in samenwerking met de Gemeenschappelijke Dienst. Op basis van inhoudelijke dossiers heeft de Concerncontroller in het bijzijn van het College van Bestuur regelmatig contact met de Raad van Toezicht. Eenmaal per jaar vindt er een voortgangsoverleg plaats tussen de Concerncontroller en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Wat zijn je verdere resultaatgebieden?
De Concerncontroller van COG is een hands-on strategisch adviseur die het ‘in control’ zijn van de organisatie vanuit een onafhankelijke positie faciliteert en kritisch volgt. Hij/zij draagt zorg voor een actueel inzicht in de prestaties en de kwaliteit op het gebied van onderwijs, examinering en de bedrijfsvoering.
 • Het bijdragen aan het vergroten van het sturend vermogen van Bestuur en Directie en het toetsen van voorgenomen besluiten maakt een belangrijk onderdeel uit van de functie.
 • De Concerncontroller adviseert het College van Bestuur over de strategische koers, bestuurlijke dossiers, kansen en risico’s voor de organisatie.
 • Kerntaken liggen op het terrein van de kwaliteitsbewaking, management control in de brede zin van het woord en interne audit. De inhoudelijke portefeuilles betreffen: Governance, Bedrijfsvoering (o.a. Finance, ICT), Kwaliteitszorg, Compliance en Organisatieontwikkeling
Alle organisatieonderdelen worden ondersteund door een stafdienst, de Gemeenschappelijke Dienst, op het gebied van onderwijs, ICT, financiën, HR en facilitair.

Welk profiel zoeken we?
 • Wij zoeken een ervaren Concerncontroller met bestuurlijke sensitiviteit en een gedegen bedrijfseconomische basis.
 • Je hebt een afgeronde bedrijfskundige of financieel economische opleiding op hbo+ / wo-niveau. Een specifieke controllersopleiding (QC, RC of CPC) is een pre.
 • Je hebt meerjarige ervaring met het bekleden van een breed pallet aan rollen binnen de functie van Concerncontroller.
 • We verwachten een heldere visie op Management Control en ervaring in organisatieontwikkeling, van waaruit je kunt bijdragen aan de invulling van Management Control in een volgende fase van de organisatie. Je hebt gedegen kennis van bedrijfseconomische analyse, onderzoeks- en auditmethodieken, bewakingsinstrumenten, informatietechnieken en risicomanagement.
 • Je hebt ook affiniteit met Business Intelligence, dataverwerking en managementtools. En bent in staat om deze kennis in te zetten op strategisch niveau in de stichting.
 • Kennis van en ervaring met wet- en regelgeving binnen het onderwijs is een harde eis.
 • Ten slotte verwachten wij ervaring inzake het samenwerken met bestuurders, het coördineren van processen, het functioneel aansturen van medewerkers, het overdragen van kennis en het om kunnen gaan met tegengestelde belangen.

Wij hebben veel te bieden!
Geboden wordt een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao VO, schaal 14. De bandbreedte ligt tussen minimaal 4.701 en max. 6.290 euro bruto p/mnd ex. vakantiegeld en 7,4% eindejaarsuitkering (indeling o.a. afhankelijk van ervaring en opleiding). Het betreft een fulltime functie. In eerste instantie wordt de aanstelling voor één jaar verleend. Bij goed functioneren wordt een vaste aanstelling geboden. De standplaats is Ede.

COG
Vanuit een algemeen christelijke levensbeschouwing voert de COG het bestuur over Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV), ROC A12 en het Arentheem College. Het totale onderwijsaanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, mavo plus, havo, atheneum, gymnasium+, mbo, educatie en vavo. Daarnaast maken het Knooppunt Techniek, een netwerkorganisatie in de regio Foodvalley, en contractonderwijs bekend als UPGRADE met aanbod van cursussen en opleidingen onderdeel uit van COG. Hiermee heeft COG zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op onderwijsgebied in de regio’s Vallei en Gelderland-Midden. De stichting wil een bijdrage leveren aan de regio’s waarin zij werkt. Daarom biedt de COG haar leerlingen en studenten kwalitatief goed onderwijs. Leerlingen en studenten worden begeleid in hun ontwikkeling tot gewaardeerd lid van de samenleving. Daartoe schept COG de voorwaarden en omstandigheden om haar scholen optimaal te laten functioneren. Met als doel, onderwijs met een plus.

Procedure
Bij de werving en selectie laat COG zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 5 oktober 2017 tegemoet.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Mathé Arends, e-mail: arends@aardoomendejong.nl telefoon: 06-11390588 of met Philippe de Jong, e-mail: dejong@aardoomendejong.nl en telefoon: 06-47242447.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer op deze functie

Deel deze vacature

Measure Pixel